เมื่อเอ่ยถึงคำว่า “สหกรณ์” คนอีกจำนวนไม่น้อยบางทีก็อาจจะยังนึกไม่ออกว่าสหกรณ์นั้นเป็นอย่างไรกันแน่

สหกรณ์ที่ฉันได้ทราบจัก
เมื่อเอ่ยถึงคำว่า “สหกรณ์” ใครหลายๆคนบางทีอาจจะยังจำไม่ได้ว่าสหกรณ์นั้นคืออะไรกันแน่ บางบุคคลบางทีอาจจะรู้รักคำว่าสหกรณ์ผ่านการบอกเล่าของบุคคลอื่น บางทีอาจจะรู้จักแค่ว่าสหกรณ์ที่ขายปุ๋ยขายยาใช่ไหม? หรือบางทีอาจจะรู้จักแค่ว่าสหกรณ์เป็นราวกับร้านที่ขายพวกวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรึเปล่า? หรือเป็นแค่เพียงปั๊มน้ำมันทั่วๆเท่านั้น? ถึงจะรู้เพียงผิวเผินแม้กระนั้นก็มิได้รู้เนื้อแท้ของมันเท่าไรนัก และในวันนี้ในฐานะที่คนเขียนเองได้มีการทำความเข้าใจหลักสูตรทางด้านสหกรณ์มาตั้ง 4 ปี (นิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แรง) ต้องการจะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ซักเล็กน้อย(หวังว่าจะไม่เล็กน้อยเกินความจำเป็นนะ 555) และต้องขออนุญาตออกตัวก่อนเลยว่าการเขียนเนื้อหาบทความในคราวนี้อาจมีข้อที่บกพร่องไปบ้างต้องขอโทษในความไม่รู้มาในที่นี้ด้วยครับ
ถ้าเกิดจะให้เอ่ยถึงคำว่า “สหกรณ์” โดยบอกคำจำกัดความไว้อย่างง่ายๆครับ สหกรณ์ เป็นการทำงานร่วมกันของผู้คนที่เลี้ยงชีพเดียวกันและประสบพบเจอกับปัญหาอย่างเดียวกัน(ปัญหาที่ว่าบางทีอาจเป็นหาทางเศรษฐกิจ ฐานะ ความเป็นอยู่หรือการเลี้ยงชีพ)โดยร่วมแรงร่วมใจ พร้อมใจกันช่วยเหลือตัวเองและสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของตนเองและสมาชิก
สหกรณ์แรกที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยซึ่งก็คือ “สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้” โดยคนที่นำแนวความคิดเกี่ยวกับสหกรณ์เข้ามาปรับใช้ในประเทศเป็น “กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์” นับได้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระพ่อแห่งการสหกรณ์ไทยเลยก็ว่าได้ แรกเริ่มแล้วสหกรณ์ในไทยเป็นชนิด “ไม่จำกัดสินใช้” แม้กระนั้นในปัจจุบันพวกเราจะเห็นสหกรณ์ต่างๆเป็นแบบ “จำกัด” สามารถอธิบายได้ง่ายๆว่า คำที่ลงท้ายชื่อของสหกรณ์ว่า “ไม่จำกัดสินใช้” ก็คือ ถ้าเกิดสมาชิกสหกรณ์คนใดคนหนึ่งผิดสัญญา(เบี้ยวหนี้)ทุกคนที่เป็นสหกรณ์จำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ดังเช่น สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ (สหกรณ์แห่งแรกของไทย) แม้กระนั้นในปัจจุบันแบบไม่จำกัดสินใช้ไม่มีแล้วครับ ส่วนบทส่งท้ายสหกรณ์ในปัจจุบันใช้คำว่า “จำกัด” ทั้งหมดทั้งปวง หมายถึง แม้สมาชิกคนใดคนหนึ่งผิดสัญญา สมาชิกคนนั้นๆจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวครับ อย่างเช่น สหกรณ์การกสิกรรมเมืองจังหวัดลำพูน จำกัด , สหกรณ์วัวนมจังหวัดลำพูน จำกัด ฯลฯ สหกรณ์นับว่าเป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่งที่มีการธุรกิจดังบริษัทร้านปกติ มีทั้งยังข้อที่เหมอนกันแลแตกต่าง ดังนี้
ข้อที่เหมือนกัน
บริษัทและสหกรณ์มีการมีหุ้นส่วนหนังโป๊ AV ซับไทยเหมือนกัน
สหกรณ์เน้นการรวมคนมากยิ่งกว่ารวมทุน
มีการมอบเงินปันผลตามหุ้นเหมือนกัน
ข้อที่ผิดแผก
บริษัทสามารถมีหุ้นส่วนเท่าไรก็ได้ไมจำกัดปริมาณหุ้นแม้กระนั้นสหกรณ์นั้นสามารถมีหุ้นส่วนได้ไม่เกิน100 หุ้น(ในกรณีนี้สุดแท้แต่ระเบียบปฏิบัติ กฎข้อบังคับของแต่ละสหกรณ์แม้กระนั้นโดยมากแล้วไม่เกิน 100 หุ้น)
บริษัทเน้นการรวมทุนมากยิ่งกว่ารวมคน
สหกรณ์มีเป้าหมายเพื่อต้องการที่จะให้บริการแก่สมาชิกเป็นส่วนใหญ่แม้กระนั้นบริษัทเก็บรวบรวมผู้ถือหุ้นก่อตั้งขึ้น เพื่อค้าขายกับบุคคลภายนอก
การโหวตหรือการออกเสียงของบริษัทคนที่มีหุ้นส่วนมากจะมีเสียงมากตามหุ้นที่ถือด้วยแต่สหกรณ์นั้นจะให้ความใส่ใจกับคนมากยิ่งกว่าเงิน(หุ้น) ไม่สนว่าคนไหนกันแน่จะมีหุ้นส่วนมากหรือหุ้นน้อยแม้กระนั้นสมาชิกทุกคนมีสิทธิออกเสียงเพียง 1 เสียงเท่านั้น (1 Man 1 Vote )
บริษัทมีแค่โบนัสตามหุ้นแม้กระนั้นสหกรณ์มีทั้งยังโบนัสตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืนตามการมีส่วนร่วมกับธุรกิจของสหกรณ์
พวกเราสามารถเห็นข้อที่เหมือนกันและข้อแตกต่างกันจากการเปรียบเทียบข้างต้นไปพอสมควรแล้ว ก็เลยต้องการจะเสนอแนะให้คุณผู้ได้ทราบเกี่ยวกับสหกรณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สหกรณ์ในประเทศไทยของพวกเรานี้มีหลายประเภทด้วยกันครับสามารถแยกจำแนกแยกแยะออกได้เป็น 2 ภาคครับ (ดังหนังเลยมีภาค 1 ภาค 2ด้วย) และแบ่งเป็น 7 ชนิดครับ มาทำความรู้จักกันเลยครับกับ
ภาคที่ 1หมายถึงในภาคการกสิกรรม เป็นสหกรณ์ที่สมาชิกเลี้ยงชีพที่เกี่ยวกับวิธีการทำอาชีพทำการเกษตรและปศุสัตว์ครับ แบ่งได้ 2 ชนิด เป็น
สหกรณ์การกสิกรรม อย่างเช่น สหกรณ์การกสิกรรมแม่ขอบ จำกัด,สหกรณ์การกสิกรรมแม่ทา จำกัด ฯลฯ
สหกรณ์ประมง อย่างเช่น สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด,สหกรณ์ประมงจังหวัดระยอง จำกัด ฯลฯ
ภาคที่ 2หมายถึงนอกภาคการกสิกรรม เป็นสหกรณ์ที่สมาชิกมิได้เลี้ยงชีพทำการเกษตรหรือปศุสัตว์ครับ แบ่งได้ 5 ชนิด เป็น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อย่างเช่น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ฯลฯ
สหกรณ์นิคม อย่างเช่น สหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด ฯลฯ
สหกรณ์บริการ อย่างเช่น สหกรณ์นครลานทุ่งนาเดินรถ จำกัด ฯลฯ
สหกรณ์ร้าน อย่างเช่น สหกรณ์ร้านในสถานที่เรียนต่างๆครับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อย่างเช่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฝาง จำกัด ฯลฯ
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นว่าสหกรณ์มีหลากหลายประเภทเพื่อจะมีความครอบคลุมในทุกกลุ่มอาชีพทั้งยังในภาคการกสิกรรมและนอกภาคการกสิกรรม สหกรณ์มีการทำธุรกิจเหมือนกันกับบริษัทร้านค้าทั่วไปซึ่งแต่ละสหกรณ์ที่ทำธุรกิจที่คล้ายกันแม้กระนั้นบางธุรกิจก็มีเฉพาะสหกรณ์ๆไป พวกเรามาดูกันหน่อยสิว่าสหกรณ์โดยมากมีธุรกิจอะไรบ้างที่รอให้บริการสมาชิก

1.ธุรกิจสินเชื่อ
นับว่าเป็นธุรกิจที่ทุกๆสหกรณ์ทำ เพราะว่าปัญหาพื้นฐานที่สมาชิกเป็นอยู่เป็น ขาดทุนสมบัติพัสถานสำหรับเพื่อการใช้เพื่อเลี้ยงชีพ หรือเพื่อยังชีพ (สุดแท้แต่สหกรณ์บางสหกรณ์ให้กู้เพื่อใช้ในลัษณะของการเลี้ยงชีพเท่านั้น) ซึ่งสหกรณ์จะให้ให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบในอัตราค่าดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่นๆ(โดยมากแล้วอัตราค่าดอกเบี้ยจะต่ำกว่าแบงค์ออกจะมาก)
2. ธุรกิจรับฝากเงิน
เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ทุกสหกรณ์มี สหกรณ์เป็นดังแบงค์ครับ มีทั้งยังการรับฝากเงินการปลดปล่อยสินเชื่อ การธุรกิจรับฝากเงินของสหกรณ์จะให้อัตราค่าดอกเบี้ยที่สูงกว่าสหกรณ์มาก(ส่วนตัวคนเขียนมีความคิดว่าสูงขึ้นยิ่งกว่าแบงค์มากจริงๆ) แม้กระนั้นจะไม่สูงเกินจากที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ หรือระเบียบข้อบังคับที่สหกรณ์นั้นๆกำหนด
3. ธุรกิจหาผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย
เป็นธุรกิจที่โดยมากแล้วจะมีในสหกรณ์ในภาคการกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีในสหกรณ์นอกภาคบ้างเล็กๆน้อยๆประราย เป็นธุรกิจที่สหกรณ์ได้หาสิ่งของ เครื่องมือ เคมีภัณฑ์ต่างๆมาจำหน่ายให้กับสมาชิกและบุคคลอื่นๆในราคาที่ออกจะถูกกว่าราคาอื่นๆ
4. ธุรกิจร้าน
บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเราลืมเลือนกันไปแล้วบ้าง แต่ธุรกิจอยู่กับพวกเรามาตั้งพวกเรายังเด็กๆเลยก็ว่าได้ นึกออกไหมครับว่าพวกเราซื้อพวกดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัดที่แห่งไหนกันตอนอยู่ชั้นประถม ใช่ครับมันจะมีร้านค้าอะไรไม่รู้ในสถานที่เรียนที่ขายให้กับเด็กนักเรียนในราคาที่ออกจะถูกว่าร้านค้าภายนอก มีทั้งยังอาจารย์และเด็กนักเรียนช่วยกันขาย ใช่แล้วครับมันเป็น สหกรณ์ร้านของสถานที่เรียนนั่นเอง ผมมั่นใจว่าในทุกๆสถานที่เรียนน่าจะมีร้านสหกรณ์อยู่ครับ
5. ธุรกิจเก็บรวบรวมผลผลิต
ธุรกิจเก็บรวบรวมผลผลิตจะมีในสหกรณ์ในภาคการกสิกรรมเท่านั้นครับ วิธีการทำธุรกิจเก็บรวบรวมนั้นสหกรณ์จะทำโดยการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกที่เป็นเกษตรกรและนำไปขายให้แก่บุคคลอื่นๆหรือนำไปดัดแปลง โดยจะได้ราคาดีกว่าให้สมาชิกนำไปขายเองและปองกันการถูกกดราคาด้วยครับ อย่างเช่น สหกรณ์วัวนมเชียงใหม่ จำกัด ได้กระทำเก็บรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกผู้เลี้ยงวัวนมเพื่อนำไปขายให้กับบริษัทที่ขายนมกล่อง ฯลฯ
6. ธุรกิจดัดแปลง
ธุรกิจดัดแปลงจะเป็นการนำผลผลิตของสมาชิกที่ได้จากการรวบรวมมาดัดแปลงให้ราคาสูงขึ้นและยังเป็นการผลักดันอาชีพแก่สมาชิกอีกด้วย อย่างเช่น สหกรณ์วัวนมเชียงใหม่ จำกัดได้กระทำรับซื้อน้ำนมดิบมาดัดแปลงเป็นนมกล่องและไอติมเพื่อมาจำหน่ายแก่คนที่สนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.